Mentoring

Perlak Jakub
Agile i Design Thinking Coach, Facilitator, Trainer, Researcher

Theme/Tematy: Scrum Master / Agile Coach development. Creating a learning environment in an organization, workshops, facilitation, creativity, and modern leadership. Also growing as a Manager and Leader. Research topics in Management.
Rozwój Scrum Mastera / Agile Coacha. Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się w organizacji, warsztaty i facylitacja rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacji, kreatywność w organizacji, nowoczesne formy przywództwa, team coaching, Managera, Lidera. Tematy do badań naukowych w obszarze nauk o organizacji.
Place/Miejsce: Kraków, okazjonalnie Warszawa, online
Language/Język: polski, English

Contact on: LinkedIn or Offer. You can schedule the intro session directly: