Students

Materiały dla studentów.

AGH 2021, 2022, 2023 – Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami

WSEI 2023 – Studia licencjackie
Transformacja agile w organizacji – Design Thinking i Scrum
Podejście zwinne do rozwoju produktu i usługi

SGH 2023 – Studia podyplomowe
Design thinking w projektowaniu procesów biznesowych