Info

Wspieram ludzi i organizacje w tworzeniu środowiska sprzyjającego uczeniu się i pracy nakierowanej na cele, napędzanej empatią. Propaguję uczenie się przez eksperymentowanie i zrozumienie problemu, wykorzystując szerszą perspektywę systemową. Napędza mnie różnorodność oraz kreatywność wyłaniająca się z pracy z grupą.

Ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT na różnych stanowiskach (konsultant, lider zespołu, menedżer, kierownik projektu, Scrum Master i Agile Coach) skierowało mnie w stronę pracy z uwalnianiem potencjału tkwiącego w ludziach.

Certyfikowany trener (Szkoła Trenerów Grupy Trop), facylitator (Wszechnica UJ) oraz Design Thinking Coach (Hasso Plattner Institute).

Aktywny uczestnik społeczności Agile w Polsce i za granicą.
Okazjonalny wykładowca na studiach podyplomowych i prowadzący zajęcia (AGH, SGH, WSEI).

Wieczny student, absolwent m.in. UJ (Zarządzanie), SWPS (Psychologia) i obecnie wciąż doktorant na AGH (Zarządzanie).
W wolnych chwilach wolno biega, podróżuje, czyta filozofię i próbuję zrozumieć sztukę współczesną.

Trener i coach metod zwinnych organizacji pracy (Agile) oraz myślenia projektowego (Design Thinking). Facylitator zmian systemowych. Aktywny uczestnik społeczności Agile w Polsce i za granicą. Okazjonalnie prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych i zaoczonych: SGH, AGH i WSEI.